Support » Plugin: Woo Viet - WooCommerce for Vietnam » Cập nhật xong bị lỗi 500

 • Resolved mannvdn

  (@mannvdn)  Tối qua mình đã thử cập nhật và test trên 2 trang kết quả chung là bị lỗi 500. Gửi team check lại nha.

  Trân trọng!

Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9 total)
 • Plugin Author Dat Hoang

  (@htdat)

  Hi, sorry bạn, bạn giúp mình update lên 1.4.1 nhé, mình vừa release lại. Thanks.

  mannvdn

  (@mannvdn)

  Cảm ơn tác giả đã nhanh chóng can thiệp nhưng vừa test trên 2 trang vẫn lặp lại lỗi cũ. Mình cài trên Digitalocean

  • This reply was modified 10 months ago by  mannvdn.
  Plugin Author Dat Hoang

  (@htdat)

  Hi, bạn giúp mình xoá đi hoàn toàn xem nhé?

  Mình test lại và thấy 1.4.1 OK rồi.

  Nếu lỗi vẫn xảy ra, bạn add giúp mình dòng code này file wp-config.php để lấy chính lỗi nhé:

  define(‘WP_DEBUG’, true);

  if ( WP_DEBUG ) {
   
          @error_reporting( E_ALL );
          @ini_set( 'log_errors', true );
          @ini_set( 'log_errors_max_len', '0' );
   
          define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
          define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
          define( 'CONCATENATE_SCRIPTS', false );
          define( 'SAVEQUERIES', true );
   
  }

  Sau đó bạn gửi giúp mình log ở file wp-content/debug.log, và restore lại file wp-config.php trước khi thêm code ở trên.

  Thanks.

  • This reply was modified 10 months ago by  Dat Hoang.
  mannvdn

  (@mannvdn)

  Cảm ơn bạn, mình gửi thông tin nhé

  2018-04-26T16:11:57+00:00 CRITICAL Uncaught Error: Call to undefined function wc_gateway_ppec() in /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-content/plugins/woo-viet/inc/class-wooviet-vnd-paypal-express-checkout.php:120
  Stack trace:
  #0 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-content/plugins/woo-viet/inc/class-wooviet-vnd-paypal-express-checkout.php(55): WooViet_VND_PayPal_Express_Checkout->ppec_exchange_rate_info()
  #1 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-content/plugins/woo-viet/woo-viet.php(218): WooViet_VND_PayPal_Express_Checkout->__construct(‘22770’, ‘USD’)
  #2 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-content/plugins/woo-viet/woo-viet.php(122): WooViet->main()
  #3 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(286): WooViet->init(”)
  #4 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array)
  #5 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array)
  #6 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-settings.php(450): do_action(‘init’)
  #7 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-config.php(106): require_once(‘/home/giamcan/w…’)
  #8 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-load.php(37): require_once(‘/home/giamcan/w…’)
  #9 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-admin/admin.php(31): require_once(‘/home/giamcan/w…’)
  #10 /home/giamcan/web/giamcan/public_html/wp-admin/options-general.php(10): require_once(‘/home/giamcan/w…’)
  #11 {main}
  thrown

  => log coi trong hệ thống, comment tiếp theo là nội dung trong debug.log

  mannvdn

  (@mannvdn)

  [ SNIP! ]

  Plugin Author Dat Hoang

  (@htdat)

  Thanks bạn. Mình biết nguyên nhân rồi, mình sẽ publish bản fix trong khoảng nửa tiếng nữa.

  Plugin Author Dat Hoang

  (@htdat)

  Mình vừa release bản 1.4.2 – bạn check lại nhé. Sorry 🙂

  mannvdn

  (@mannvdn)

  Cảm ơn tác giả đã fix nhanh, chạy ok rồi thích nhất khi đã đưa tỉnh thành lên trước

  Moderator Jan Dembowski

  (@jdembowski)

  Brute Squad and Volunteer Moderator

  Don’t paste log data here, that does not work. Use https://pastebin.com/ instead and share the link to that paste as a reply here.

Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9 total)
 • The topic ‘Cập nhật xong bị lỗi 500’ is closed to new replies.