Support » Plugin: WordPress Page Builder - Beaver Builder » Can’t update my site any more

 • Hi

  I’m sorry for taking up someone’s time. I’m no tech person, I’m photographer who has managed to build my web page with Beaver Builder. But now I can’t update any more due to some incompatibility and I’m not competent enough to understand what’s wrong. I’m pasting the console info and hope someone is kind enough to help me forward. As the highlighted lines (assume that’s where the errors are) can’t be identified in the paste, I’m lifting these lines first, then the whole console info.

  Regards Hans Wahlgren

  Yellow lines, unfortunately in Swedish language:
  
  window.controllers/Controllers är föråldrad. Använd inte den för UA-detektering.
  
  Begäran om åtkomst till kaka eller lagring på “<URL>” blockerades eftersom det kom från en tracker och innehållsblockering är aktiverad. 2
  Begäran om åtkomst till kaka eller lagring på “https://www.google-analytics.com/analytics.js” blockerades eftersom det kom från en tracker och innehållsblockering är aktiverad.
  www.wbi.se
  Begäran om åtkomst till kaka eller lagring på “https://www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j79&a=184941…34&tid=UA-43772226-1&_gid=2115742312.1571475534&z=1290321060” blockerades eftersom det kom från en tracker och innehållsblockering är aktiverad.
  www.wbi.se
  
  MouseEvent.mozPressure är föråldrad. Använd PointerEvent.pressure istället. tinymce.min.js:2:9046
  
  Synkron XMLHttpRequest på huvudtråden är föråldrad på grund av dess negativa inverkan på användarupplevelsen. För mer hjälp, se http://xhr.spec.whatwg.org/ jquery.js:4:26125
  
  Denna webbplats verkar använda en rullningsbunden positioneringseffekt. Detta kanske inte fungerar bra med asynkron panorering; se https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects för ytterligare information och för att delta i diskussionen om relaterade verktyg och funktioner!
  
  The compelte story:
  
  JQMIGRATE: Migrate is installed, version 1.4.1 jquery-migrate.min.js:2:552
  At: 9:1:27.842 message: wppa-utils.js version 7.1.02 loaded. wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:27.852 message: wppa.js version 7.2.10 loaded. wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:27.855 message: wppa-slideshow.js version 7.1.00 loaded. wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:27.855 message: wppa-ajax-front.js version 7.2.010 loaded. wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:27.855 message: wppa-lightbox.js version 7.2.03 loaded. wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:27.855 message: wppa-popup.js version 7.1.01 loaded. wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:27.855 message: wppa-touch.js version 6.6.06 loaded. wppa-utils.min.js:1:1473
  window.controllers/Controllers är föråldrad. Använd inte den för UA-detektering. ace.js:1:18447
  At: 9:1:27.917 message: mocc:1 lbkey:wppa wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:27.918 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.67 message: wppaOvlResize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.70 message: Doing wppaDoAllAutocols(1) wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.70 message: Enter auto. mocc = 1 retry = 1 wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.72 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.198 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  Begäran om åtkomst till kaka eller lagring på “<URL>” blockerades eftersom det kom från en tracker och innehållsblockering är aktiverad. 2
  At: 9:1:28.687 message: Doing wppaDoAllAutocols(1) wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.687 message: Enter auto. mocc = 1 retry = 1 wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.696 message: wppaOvlSize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.696 message: Lb quitted wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.697 message: wppaOvlStartAudio wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:28.697 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  MouseEvent.mozPressure är föråldrad. Använd PointerEvent.pressure istället. tinymce.min.js:2:9046
  At: 9:1:30.718 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:30.721 message: _bumpViewCount not done. Duplicate 2466 wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:30.721 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:30.722 message: wppaOvlResize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:30.734 message: wppaOvlSize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:30.734 message: Lb quitted wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:30.822 message: wppaOvlStartAudio wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:33.222 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:33.236 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.255 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.256 message: _bumpViewCount not done. Duplicate 2465 wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.256 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.258 message: wppaOvlResize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.259 message: Doing wppaDoAllAutocols(1) wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.259 message: Enter auto. mocc = 1 retry = 1 wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.270 message: wppaOvlSize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.270 message: Lb quitted wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:35.359 message: wppaOvlStartAudio wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:37.760 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:37.773 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:38.410 message: wppaOvlResize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:38.428 message: wppaOvlSize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:38.428 message: Lb quitted wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:38.526 message: wppaOvlStartAudio wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.791 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.792 message: _bumpViewCount not done. Duplicate 2464 wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.792 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.794 message: wppaOvlResize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.794 message: Doing wppaDoAllAutocols(1) wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.794 message: Enter auto. mocc = 1 retry = 1 wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.805 message: wppaOvlSize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.805 message: Lb quitted wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:39.894 message: wppaOvlStartAudio wppa-utils.min.js:1:1473
  Synkron XMLHttpRequest på huvudtråden är föråldrad på grund av dess negativa inverkan på användarupplevelsen. För mer hjälp, se http://xhr.spec.whatwg.org/ jquery.js:4:26125
  At: 9:1:42.302 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:42.329 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:44.346 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:44.349 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:44.349 message: wppaOvlResize wppa-utils.min.js:1:1473
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  Beaver Builder stötte på följande JavaScript-fel. Om Beaver Builder inte fungerar som förväntat beror det förmodligen på det här felet. Hjälp oss genom att inaktivera alla plugin-program och testa Beaver Builder medan du aktiverar vart och ett för att avgöra om problemet har att göra med ett tredjeparts plugin-program. fl-builder.min.js:6:9231
  "Error: Permission denied to access property "apply"" på rad 3 i https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp. fl-builder.min.js:6:9231
  trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:11500
  a.event.trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1:2:8275
  trigger/<@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:18865
  each@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:2903
  each@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:846
  trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:18841
  _wppaNextSlide_5@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:14530
  @https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:1
  fl-builder.min.js:6:9231
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  At: 9:1:44.364 message: wppaOvlSize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:44.365 message: Lb quitted wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:44.450 message: wppaOvlStartAudio wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:44.582 message: _bumpViewCount 2463 success. wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:46.852 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:46.867 message: Retry next2 wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:47.129 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:47.210 message: mocc:1 lbkey:wppa wppa-utils.min.js:1:1473
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  Beaver Builder stötte på följande JavaScript-fel. Om Beaver Builder inte fungerar som förväntat beror det förmodligen på det här felet. Hjälp oss genom att inaktivera alla plugin-program och testa Beaver Builder medan du aktiverar vart och ett för att avgöra om problemet har att göra med ett tredjeparts plugin-program. fl-builder.min.js:6:9231
  wppaGetContainerWidth@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa.min.js?ver=7.2.10.013:1:7785
  _wppaNextSlide@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:8235
  _wppaStartIcons@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:24595
  _wppaStart@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:24114
  wppaStartStop@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:3063
  @https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp line 2 > eval:4:38
  _initJQueryReadyFix/jQuery.fn.ready/<@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/js/fl-builder.min.js?ver=2.2.5.3:2:5602
  i@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:27362
  add@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:27656
  n.fn.ready@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:29722
  _initJQueryReadyFix/jQuery.fn.ready@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/js/fl-builder.min.js?ver=2.2.5.3:2:5556
  @https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp line 2 > eval:4:18
  globalEval/<@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:2668
  globalEval@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:2679
  Ga@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:21132
  append@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:22650
  _addNewScriptsStyles@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/js/fl-builder.min.js?ver=2.2.5.3:6:16658
  _finish@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/js/fl-builder.min.js?ver=2.2.5.3:6:13528
  d@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:3876
  dispatch@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:12369
  add/r.handle@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:9088
  fl-builder.min.js:6:9231
  PHP Version: 7.2.23 fl-builder.min.js:6:9659
  Memory Limit: 536870912 fl-builder.min.js:6:9659
  max_input_vars: 5000 fl-builder.min.js:6:9659
  modsecfix: Disabled fl-builder.min.js:6:9659
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  At: 9:1:47.283 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:47.482 message: wppaOvlResize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:47.483 message: Doing wppaDoAllAutocols(1) wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:47.483 message: Enter auto. mocc = 1 retry = 1 wppa-utils.min.js:1:1473
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  Beaver Builder stötte på följande JavaScript-fel. Om Beaver Builder inte fungerar som förväntat beror det förmodligen på det här felet. Hjälp oss genom att inaktivera alla plugin-program och testa Beaver Builder medan du aktiverar vart och ett för att avgöra om problemet har att göra med ett tredjeparts plugin-program. fl-builder.min.js:6:9231
  "Error: Permission denied to access property "apply"" på rad 3 i https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp. fl-builder.min.js:6:9231
  trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:11500
  a.event.trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1:2:8275
  trigger/<@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:18865
  each@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:2903
  each@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:846
  trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:18841
  _resizeLayout@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/js/fl-builder.min.js?ver=2.2.5.3:3:4991
  _complete@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/js/fl-builder.min.js?ver=2.2.5.3:6:17093
  _renderLayoutComplete@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/js/fl-builder.min.js?ver=2.2.5.3:3:4789
  @https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp line 2 > eval:184:657
  globalEval/<@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:2668
  globalEval@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:2679
  text script@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:4:27272
  Wb@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:4:18798
  x@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:4:22259
  c@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:4:26776
  send@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:4:26882
  ajax@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:4:22034
  n._evalUrl@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:4:23145
  Ga@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:21114
  append@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:22650
  _addNewJS/<@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/js/fl-builder.min.js?ver=2.2.5.3:6:16767
  d@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:3876
  fl-builder.min.js:6:9231
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  At: 9:1:47.493 message: wppaOvlSize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:47.493 message: Lb quitted wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:47.584 message: wppaOvlStartAudio wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:49.145 message: wppaInitOverlay wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:49.148 message: Slide history stack updated wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:49.149 message: Enter auto. mocc = 1 retry = undefined wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:49.150 message: wppaOvlResize wppa-utils.min.js:1:1473
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  Beaver Builder stötte på följande JavaScript-fel. Om Beaver Builder inte fungerar som förväntat beror det förmodligen på det här felet. Hjälp oss genom att inaktivera alla plugin-program och testa Beaver Builder medan du aktiverar vart och ett för att avgöra om problemet har att göra med ett tredjeparts plugin-program. fl-builder.min.js:6:9231
  "Error: Permission denied to access property "apply"" på rad 3 i https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp. fl-builder.min.js:6:9231
  trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:11500
  a.event.trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1:2:8275
  trigger/<@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:18865
  each@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:2903
  each@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:2:846
  trigger@https://www.wbi.se/wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp:3:18841
  _wppaNextSlide_5@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:14530
  @https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:1
  fl-builder.min.js:6:9231
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  At: 9:1:49.162 message: wppaOvlSize wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:49.162 message: Lb quitted wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:49.252 message: wppaOvlStartAudio wppa-utils.min.js:1:1473
  At: 9:1:49.339 message: _bumpViewCount undefined success. wppa-utils.min.js:1:1473
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  Beaver Builder stötte på följande JavaScript-fel. Om Beaver Builder inte fungerar som förväntat beror det förmodligen på det här felet. Hjälp oss genom att inaktivera alla plugin-program och testa Beaver Builder medan du aktiverar vart och ett för att avgöra om problemet har att göra med ett tredjeparts plugin-program. fl-builder.min.js:6:9231
  "TypeError: a is null" på rad 1 i https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa.min.js?ver=7.2.10.013. fl-builder.min.js:6:9231
  wppaGetContainerWidth@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa.min.js?ver=7.2.10.013:1:7785
  _wppaNextSlide@https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:8235
  @https://www.wbi.se/wp/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/js/wppa-slideshow.min.js?ver=7.2.10.013:1:1
  fl-builder.min.js:6:9231
  ************************************************************************ fl-builder.min.js:6:9231
  
  ​

  The page I need help with: [log in to see the link]

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Plugin Contributor Jamie

  (@codente)

  Hi Hans,

  My apologies for the delay in response. Unfortunately, it’s hard for us to tell what might be causing the issue here due to the language issue and the format of the notices.

  I had a look at your site and I noticed a bunch of notices from WP Photo Album Plus – I would start there for disabling to see if that results in you being able to use BB again. Meaning, disable that plugin temporarily and see if that changes if you can edit in BB.

  If that is the problem, do let us know and we may be able to look into the conflict.

  If the problem persists with WP Photo Album Plus disabled, please reach out via our contact form (Select General Inquiry). https://www.wpbeaverbuilder.com/contact/

  Please provide a link to this thread so that you do not have to repeat the issue.

  • This reply was modified 1 year, 7 months ago by Jamie.
  Thread Starter Hans Wahlgren

  (@hans-wahlgren)

  Hi

  Yes, this is most likely related to WP Photo Albums Plus. When disabled, it all works. When enabled I get this:

  Beaver Builder has detected a plugin conflict that is preventing the page from saving.

  ( In technical terms there’s probably a PHP error in Ajax. )

  Please look into this.

  Regards Hans Wahlgren

  Plugin Contributor Jamie

  (@codente)

  I’m glad you found a workaround.

  A default install of the plugin (without changing any settings) does not manifest any error when we test.

  It appears there are thousands (if not more) combinations of possible settings with no ability to export/import settings so I don’t know if we will find the setting that is causing the conflict, I’m afraid.

  (If we are missing a setting export option, do let us know)

  In fact, it might not be an issue with just BB and WP Photo Album Plus. A way to verify that is to disable all plugins except for BB + WP Photo Album Plus and switch to a default theme.

  • This reply was modified 1 year, 7 months ago by Jamie.
  • This reply was modified 1 year, 7 months ago by Jamie.
Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • The topic ‘Can’t update my site any more’ is closed to new replies.