Support » Plugin: Button contact VR » Cần bổ sung tính năng

  • Theo mình bạn cần bổ sung tính năng:
    1. Thêm các nút link tới các sàn tmđt như shopee laz
    2. Tuỳ chỉnh thứ tự các nút vd: 1 zalo 2 mes 3 call và đảo thứ tự được
    3. Mes hiển thị giao diện khác hẳn các nút khác, không đồng nhất
    4. Không thay được logo các nút

Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this review.