Support » Plugin: Language Translate Widget for WordPress - ConveyThis » Bộ phận support kém

  • Nâng lên gói 70$/ tháng mà không cập nhật được ngôn ngữ, gửi support thì bộ phận hỗ trợ không trả lời, tiền tính tháng.

  • You must be logged in to reply to this review.