Support » Plugin: WooCommerce Fortnox Integration » Beställning som företag

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Plugin Author pierrewiberg

  (@pierrewiberg)

  Hej Chrillep!

  Det man behöver för att komma igång är två stycken API-nycklar, en beställer du utav oss och en hämtar du i Fortnox admin-panel.

  Datan förs över via Fortnox API, om du går in på wp-plugs.com så finns där en liten film som visar hur installationen fungerar samt en FAQ på de vanligaste frågorna.

  Lycka till!

  Tack.
  Om jag i woocommerce kassan beställer som Företag så går det inte in i Fortnox.

  /**
     * Creates a n XML representation of an Order
     *
     * @access public
     * @param mixed $arr
     * @param $customerNumber
     * @return mixed
     */
    public function create($arr, $customerNumber){
  
      $order_options = $options = get_option('woocommerce_fortnox_order_settings');
      $options = get_option('woocommerce_fortnox_general_settings');
  
      $root = 'Order';
      $order['DocumentNumber'] = $arr->id;
      $order['AdministrationFee'] = $order_options['admin-fee'];
      $order['OrderDate'] = substr($arr->order_date, 0, 10);
      $order['DeliveryDate'] = substr($arr->order_date, 0, 10);
      $order['Currency'] = $arr->get_order_currency();
      $order['CurrencyRate'] = '1';
      $order['CurrencyUnit'] = '1';
      $order['Freight'] = $arr->get_total_shipping();
      $order['CustomerNumber'] = $customerNumber;
      $order['Address1'] = $arr->billing_address_1;
      $order['City'] = $arr->billing_city;
      $order['Country'] = $this->countries[$arr->billing_country];
      $order['Phone1'] = $arr->billing_phone;
      $order['DeliveryAddress1'] = $arr->shipping_address_1;
      $order['DeliveryCity'] = $arr->shipping_city;
      $order['DeliveryCountry'] = $this->countries[$arr->shipping_country];
      $order['DeliveryZipCode'] = $arr->shipping_postcode;
      $order['CustomerName'] = $arr->billing_first_name . " " . $arr->billing_last_name;
      $order['DeliveryName'] = $arr->billing_first_name . " " . $arr->billing_last_name;
      $order['VATIncluded'] = 'true';
  
      $email = array();
      $email['EmailAddressTo'] = $arr->billing_email;
      $order['EmailInformation'] = $email;

  Ser inte order_company eller delivery_comany någonstans.

  Plugin Author pierrewiberg

  (@pierrewiberg)

  Sorry, jag missförstod din fråga :-/
  Har du möjlighet att gå in på http://wp-plugs.com/support/ och skapa ett supportärende?

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • The topic ‘Beställning som företag’ is closed to new replies.