Support » Plugins » Hacks » add_meta_box db get

 • Turkish :
  Arkadaşlar wp nin add_meta_box fonksiyonunu kullanarak özel alanlar ekletmeye çalışıyroum bunun için db de 2 tablo oluşturdum.Bunları Sayfa Ekleme Alanına Bastırıyorum. wp_turekle_meta_kategori tablosuna meta grublarını giriyorum wp_turekle_meta_field alanları tablosuna ise bu gruplara ait alanları giriyorum.Ancak ekrana basarken grupları listeliyor ve grupların içine sadece son eklenen wp_turekle_meta_field alanını basıyor.Kaç gündür çıkmaza girdim bu konuda yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler

  English (Sorry Google Translate my english bad) :

  Friends wp custom fields using the function included is the add_meta_box çalışıyroum for it in the db table oluşturdum.Bunları Page Adding a Zone 2 it low. I’m going grublarını table metadata fields wp_turekle_meta_kategori wp_turekle_meta_field screen printing groups giriyorum.Ancak table lists the fields belonging to these groups and groups entered into a stalemate just days recently added basıyor.Kaç wp_turekle_meta_field area could you help in this regard thanks in advance

  wp_turekle_meta_kategori alanları = id,metaBoxId,metaBoxTitle,metaBoxPage,metaBoxContext,metaBoxPriority

  wp_turekle_meta_field alanları = id,metaBoxKatId,fieldId,fieldName,fieldDesc,fieldType,fieldStd,fieldOptions

  Kodlar

  <?php
  global $meta_box;
  // add_meta_box( $id, $title, $callback, $post_type, $context, $priority, $callback_args );
  add_action('admin_menu', 'AlanOlustur');
  function AlanOlustur() {

  global $wpdb;
  global $meta_box;
  $metaKategoriCek = mysql_query("SELECT * FROM wp_turekle_meta_kategori");
  while($metaKategoriCekYaz = mysql_fetch_array($metaKategoriCek)){

  $kategoriId = $metaKategoriCekYaz['id'];
  $metaBoxId = $metaKategoriCekYaz['metaBoxId'];
  $metaBoxTitle = $metaKategoriCekYaz['metaBoxTitle'];

  add_meta_box( $metaBoxId, $metaBoxTitle,'mytheme_show_box', 'wcb_tur', 'normal', 'high',$meta_box);
  $metaFieldCek = mysql_query("SELECT * FROM wp_turekle_meta_field WHERE metaBoxKatId = '$kategoriId'");

  while ($metaFieldYaz = mysql_fetch_array($metaFieldCek)){

  $fieldId = $metaFieldYaz['id'];
  $metaBoxKatId = $metaFieldYaz['metaBoxKatId'];
  $fieldAlanId = $metaFieldYaz['fieldId'];
  $fieldName = $metaFieldYaz['fieldName'];
  $fieldDesc = $metaFieldYaz['fieldDesc'];
  $fieldType = $metaFieldYaz['fieldType'];
  $fieldStd = $metaFieldYaz['fieldStd'];
  $fieldOptions = $metaFieldYaz['fieldOptions'];

  $meta_box = array('fields' => array( array(
  'id' => $fieldAlanId,
  'name' => $fieldName,
  'desc' => $fieldDesc,
  'type' => $fieldType,
  'std' => $fieldStd,
  'options' => $fieldOptions
  )));

  }
  }

  }

  function mytheme_show_box($meta_box) {

  global $meta_box, $post;

  // Use nonce for verification

  echo '<input type="hidden" name="mytheme_meta_box_nonce" value="', wp_create_nonce(basename(__FILE__)), '" />';

  echo '<table class="form-table">';

  foreach ($meta_box['fields'] as $field) {

  // get current post meta data

  $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true);

  echo '<tr>',

  '<th style="width:20%"><label for="', $field['id'], '">', $field['name'], '</label></th>',

  '<td>';

  switch ($field['type']) {

  case 'text':

  echo '<input type="text" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" value="', $meta ? $meta : $field['std'], '" size="30" style="width:97%" />', '
  ', $field['desc'];
  break;

  case 'textarea':

  echo '<textarea name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" cols="60" rows="4" style="width:97%">', $meta ? $meta : $field['std'], '</textarea>', '
  ', $field['desc'];

  break;

  case 'select':

  echo '<select name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '">';

  foreach ($field['options'] as $option) {

  echo '<option ', $meta == $option ? ' selected="selected"' : '', '>', $option, '</option>';

  }
  echo '</select>';

  break;

  case 'radio':

  foreach ($field['options'] as $option) {

  echo '<input type="radio" name="', $field['id'], '" value="', $option['value'], '"', $meta == $option['value'] ? ' checked="checked"' : '', ' />', $option['name'];

  }

  break;

  case 'checkbox':

  echo '<input type="checkbox" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '"', $meta ? ' checked="checked"' : '', ' />';

  break;
  }

  echo '</td><td>',
  '</td></tr>';
  }
  echo '</table>';

  }

 • The topic ‘add_meta_box db get’ is closed to new replies.