• Plugin využívame na zasielanie objednávok cez Packetu v rámci Slovenska a do Českej republiky. Prešli sme naňho len nedávno, dovtedy sme používali platený plugin od iných vývojárov, avšak ten nikdy nefungoval úplne spoľahlivo a mal rôzne obmedzenia. S oficiálnym pluginom od Packety sme zatiaľ spokojní na 100%. Všetko funguje tak ako má, oceňujeme hlavne multilanguage/multicurrency kompatibilitu (my využívame WPML), doteraz sme nenarazili na žiadne vážnejšie problémy. V prípade, že sa bolo treba na niečo opýtať alebo doladiť nejaký detail, podpora reagovala vždy rýchlo a ústretovo.

    We are using this plugin to ship orders via Packeta within Slovakia and to the Czech Republic. We switched to it only recently, before that we were using a commercial/paid plugin from other developers, but it never worked completely reliably and had various limitations. We are 100% satisfied with the official plugin from Packeta so far. Everything works as it should, we especially appreciate the multilanguage/multicurrency compatibility (in our case with WPML) and we haven’t encountered any serious problems so far. In case we needed to ask a question or work out some issue, support always responded quickly and helpfully.

  • The topic ‘100% spokojnosť / 100% satisfaction’ is closed to new replies.