• irmacfa

    (@irmacfa)


    سلام آیا راهی بجای زبان افغان کلمات کُردی قرار داد
    برای سایت دو زبانه شمسی ؟

  • The topic ‘ویرایش زبان wp jalali’ is closed to new replies.