• این ورژن خیلی پیشرفت کرده اما به چیزی هم اگه داخلش بود خیلی خوب میشد
    مثلا یه بخشی که بشه برای اون قسمت متن اموجی همون شکلک ها رو انتخاب کنیم

    الیته ارسال زمانبدنی شده خیلی مخصوصا تو این تعطیلات

  • The topic ‘ورژن’ is closed to new replies.