• مدتی طولانی است که پلاگین کار نمیکنه و این مشکل رفع نمیشه این خود به تنهایی باعث عدم اطمنیان در استفاده از این پلاگین شده است

  • You must be logged in to reply to this review.