Support » Plugin: گرویتی فرم فارسی » عالی اما…

  • خوب بود کلمه «گراویتی» رو هم به متن اضافه می‌کردید. چون من همیشه گراویتی رو سرچ می‌کردم و این بار برای اولین بار فهمیدم که از این کلمه در افزونه استفاده نشده.

  • You must be logged in to reply to this review.