Support » Plugin: Parsi Date » تداخل با افزونه gravity forms و گرویتی فرم پارسی

  • WebNashr

    (@webnashr)


    افزونه پارسی دیت انتخاب کننده تاریخ افزونه گرویتی فرم رو جلالی نمی کنه در صورت استفاده از افزونه گرویتی فرم پارسی انتخاب کننده تاریخ جلالی می شه اما بقیه تاریخ ها میلادی باقی می مونن! اگر از هر دو استفاده بشه تاریخ جلالی انتخاب شده دوباره به جلالی تبدیل می شه و به یه عدد غلطی می رسه. اگر می شد تو این افزونه انتخاب تاریخ گرویتی فرم هم تعبیه بشه دیگه نیازی به گرویتی فرم پارسی نیست.

Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘تداخل با افزونه gravity forms و گرویتی فرم پارسی’ is closed to new replies.