Support » Plugin: ووکامرس فارسی » تابع جایگزین find_persian_city در نسخه جدید

 • در نسخه قدیمی افزونه پرشین ووکامرس از تابع ” find_persian_city ” برای نمایش اسم شهر به زبان فارسی استفاده می کردم .
  میخواستم ببینم در نسخه برای فراخوانی اسم state به زبان فارسی در یک مکان خاص از چه تابعی استفاده کنم .
  کد من به صورت زیر بوده است :

  
  $customer_id = get_current_user_id();
  if(get_user_meta( $customer_id, $name . '_state', true )) {
  	echo '<div class="state"><span></span> استان : ';						
  	$city_code = get_user_meta( $customer_id, $name . '_state', true );
  	echo find_persian_city($city_code);
  	echo '</div>';
  } 
  
 • The topic ‘تابع جایگزین find_persian_city در نسخه جدید’ is closed to new replies.