• روی چند قالب چند زبانه که استفاده کردم این پلاگین نصب نبود و سایتها بدون مشکلی کار میکردن.
    اما روی قالب برلیان که سایت رو چند زبانه کردم با پولی-لنگ واسه همه زبانها اوکی بود بجز تُرکی. کاربر سوئیچ میکنه رو تُرکی خطا میده. با فعال وغیر فعال کردن پلاگینا و تغییر تم تونستم پیدا کنم. مشکل ازین پلاگینه. دی اکتیوش کردم.اینا هم خطاهاس.

    Uncaught Error: Class ‘Elementor\Core\Debug\Inspector’ not found in /public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/plugin.php:708

    Uncaught Error: Class ‘Elementor\Core\Logger\Loggers\Logger_Interface’ public_html/wp-content/plugins/elementor/core/logger/manager.php:239

  • The topic ‘ایجاد مشکل هنگام استفاده از Polylang’ is closed to new replies.