• Resolved Oren

  (@orensharon)


  היי, יש אפשרות לשנות את עלות אזור המשלוח באותה העיר, כדוגמת חלוקה לשכונות?
  תודה

Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
 • Plugin Author Condless

  (@condless)

  היי אורן,
  הדרך המומלצת ליצירת אזורי משלוח לאזורים שבתוך העיר הינה בעזרת הגבלה לפי מיקוד

  Thread Starter Oren

  (@orensharon)

  תודה על המענה, אפשר הסבר טכני מפורט יותר? פעם ראשונה עם התוסף..

  Plugin Author Condless

  (@condless)

  לאחר שבחרת את ישראל בהגדרות תוסף ולחצת ‘שמירת שינויים’, עבור ללשונית משלוח, הוסף אזור משלוח (למשל בשם תל אביב 1) ובשדה ‘אזורים בתוך אזור’ בחר את העיר (למשל תל אביב), לחץ על ‘הגבלה למיקוד ספציפי’ ובחר את המיקודים שברצונך להגביל, והוסף את שיטות המשלוח שמתאימות לאזור זה. הוסף אזור משלוח נוסף (למשל תל אביב 2) ובצע את אותם השלבים אך עם הגבלה למיקודים אחרים. לאחר מכן גרור את אזורי משלוח אלו לראש רשימת אזורי המשלוח.
  הסבר על יצירת אזורי משלוח

  Thread Starter Oren

  (@orensharon)

  תודה רבה
  יש אפשרות לדעת מיקוד לפי שכונה? אתה מכיר דרך כזו?

  Plugin Author Condless

  (@condless)

  היי, נסה לפי המפה שבדף זה

Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
 • The topic ‘חלוקה לאזורי משלוח באותה העיר’ is closed to new replies.