• Αξιόλογη προσπάθεια δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα ήθελα περισσότερες επιλογές έτοιμων CSS style. Επιπλέον σημαντικό να μπορεί κάποιος να απενεργοποιήσει το section infants ή και άλλα sections, να ενεργοποιήσει κάποιος το multiproperty και ίσως κάποια επιλογή “open in new tab” όταν κάποιος κάνει αναζήτηση.!!

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Plugin Author WPlugged.com

    (@wplugged)

    Ευχαριστούμε πολύ @dblii για το review!

    Θα λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν τις προτάσεις που συμπεριλάβατε για να τις ενσωματώσουμε το συντομότερο δυνατό!

Viewing 1 replies (of 1 total)
  • The topic ‘Αρκετά αξιόλογη προσπάθεια.’ is closed to new replies.