Webico Slider Flatsome Addons

Description

Plugin được chia sẻ bởi Tino Group. Plugin tạo Slider cho flatsome.
Yêu cầu sử dụng theme Flatsome

Installation

This section describes how to install the plugin and get it working.
From your WordPress dashboard
=1. Visit ‘Plugins > Add New’
=2. Search for Webico Slider Flatsome Addons.
=3. Activate Webico Slider Flatsome Addons from your Plugins page.Cài đặt plugin -> Vào đăng post timeline -> Vào flatsome UX Builder chọn element WBC Timline và cấu hình tương ứng

FAQ

Please Visit TinoHost

Reviews

Read all 1 review

Contributors & Developers

“Webico Slider Flatsome Addons” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Changelog

1.0

  • A change since the previous version.
  • Another change.

2.0.1

  • Cập nhật fix lỗi Javascript.
  • Cập nhật tương tích với Flatsome 3.14.