WordPress.org

Plugin Directory

!This plugin hasn’t been updated in over 2 years. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Tagvn Button

Nút gửi bài cho phép bạn chèn nút chia sẻ của Tagvn vào Blog. Từ đó sẽ tạo điều kiện cho bạn hoặc các user khác chia

CHỈ SỬ DỤNG 1 CÁCH DUY NHẤT

Cách 1: Dễ dàng nhất (Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên sử dụng cách này) 1. Copy Folder 'tagvn_button' vào '/wp-content/plugins/'. 2. Activate Plugin Tagvn Button trong 'Plugins' ở WordPress. 3. Thế là xong! Nút Tagvn sẽ được đính kèm theo bài viết 1 cách tự động! 4. Bạn có thể chỉnh giao diện bằng cách vào "Settings" ---> "Tinh chỉnh nút Tag".

Cách 2: Chèn nút Tagvn bằng tay vào từng bài viết 1. Copy Folder 'tagvn_button' vào '/wp-content/plugins/'. 2. Activate Plugin Tagvn Button trong 'Plugins' ở WordPress. 3. Gõ '' tại vị trí mà bạn muốn nút hiển thị. Dùng bộ soạn thảo code editor, không phải visual. 4. Trong "Settings" ---> "Tinh chỉnh nút Tag" ---> lựa chọn "Tự chèn Code" và lưu lại.

Cách 3: Chèn nút Tagvn tự động vào các vị trí đặc biệt trong vòng "loop". 1. Copy Folder 'tagvn_button' vào '/wp-content/plugins/'. 2. Activate Plugin Tagvn Button trong 'Plugins' ở WordPress. 3. Copy '' tại bất kỳ điểm nào bạn muốn nút này hiện trong vòng WordPress "loop". 4. Trong "Settings" ---> "Tinh chỉnh nút Tag" ---> lựa chọn "Tự chèn Code" và lưu lại.

Requires: 2.0.2 or higher
Compatible up to: 3.0.5
Last Updated: 6 years ago
Active Installs: Less than 10

Ratings

0 out of 5 stars

Support

Got something to say? Need help?

Compatibility

+
=
Not enough data

0 people say it works.
0 people say it's broken.

100,1,1
100,1,1
100,1,1
100,1,1
100,1,1 100,1,1