Zalo Live Chat

Giúp khách có thể dùng Zalo để chat với bạn ngay khi ở trên web


Dang Ngoc Binh 600+ active installations Tested with 3.9.34 Updated 4 years ago

Zalo Official Live Chat

Zalo Official Account được dùng cho các doanh nghiệp, cửa hàng, hộ kinh doanh giới…


Luu Trong Nghia Fewer than 10 active installations Tested with 5.7.3 Updated 2 months ago