WordPress.org

Plugin Directory

Envie o conteúdo de seu blog para a revista eletrônica Blog Reader. Send the content of your blog to the ipad online magazine Blog Reader

By: Digisa.

(0)
Last Updated: 5 years ago
60+ active installs
Compatible up to: 3.0.5

Nút gửi bài cho phép bạn chèn nút chia sẻ của Tagvn vào Blog. Từ đó sẽ tạo điều kiện cho bạn hoặc các user khác chia

By: Tagvn.com.

(0)
Last Updated: 5 years ago
409 downloads
Compatible up to: 3.0.5

Add buttons for Digg and Reddit to the end of every post.

By: 01001111.

(0)
Last Updated: 5 years ago
541 downloads
Compatible up to: 2.9.2

RSS link for this tag.