WordPress.org

Plugin Directory

Конвертира кирилски в латиниски символи (по правилата за транслитерация)

By: Mrasnika

(1)
Last Updated: 6 years ago
2,000+ active installs
Compatible up to: 2.7.1

RSS link for this tag.