WooCommerce SerwerSMS.pl

Description

WooCommerce jest darmowym dodatkiem do systemu CMS WordPress umożliwiającym tworzenie sklepów internetowych. Swoją popularność zawdzięcza częstym aktualizacją, wsparciem sporej społeczności oraz prostej obsłudze. Dedykowany moduł SMS został przystosowany dla oprogramowania WooCommerce w wersji 3.1.2.

Lista funkcjonalności
– powiadomienie dla administratora o rejestracji nowego użytkownika
– powiadomienie dla administratora o złożeniu nowego zamówienia
– powiadomienie dla użytkownika o zmianie statusu zamówienia (“W trakcie przetwarzania”, “Gotowe”, “Anulowane”, “Błędne”, “Zwrócone”)
– powiadomienie użytkownika o wprowadzeniu przez administratora notki dotyczącej zamówienia
– personalizacja wiadomości
– obsługa wiadomości ECO+ oraz FULL

SerwerSMS.pl – WC is a free addition to the CMS WordPress for creating online stores. Its popularity is due to frequent updating, support of large communities as well as simple handling. Dedicated SMS module is designed for software WooCommerce version 3.1.2.

Functionality list:
– notification to the administrator about a new user registration.
– notification to the administrator about the deposit of a new order.
– notification to the user about changed the status of the order (“during processing”, “Ready”, “Cancelled”, “incorrect”, “Returned”)
– notifies the user about introduction by the administrator notes about an order
– nessages personalization
– ECO + and FULL messages services

Screenshots

 • Konfiguracja konta SerwerSMS.pl / Account SerwerSMS.pl configuration.
 • Konfiguracja ustawień wtyczki / Settings configuration plugin.

Installation

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/woocommerce-serwersmspl directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 3. Use the WooCommerce->Integration screen to configure the plugin.

FAQ

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/woocommerce-serwersmspl directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 3. Use the WooCommerce->Integration screen to configure the plugin.
How to register account in SerwerSMS.pl?

To register account please go to the site https://panel.serwersms.pl/rejestracja and use register form.

Where I can buy SMS?

You must log in to SerwerSMS.pl panel (https://panel.serwersms.pl) and go to section “Stan konta” => “Doładuj konto”

The answers to all other questions can be found at: http://serwersms.com/faq

Contributors & Developers

“WooCommerce SerwerSMS.pl” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Changelog

1.0

 • First version

1.1

 • Update

1.2

 • Update

1.3

 • Update

1.4

 • Update