Help.ee Veremeeter

Help.ee Veremeeter on WP vidin, mis näitab www.verekeskus.ee vereseisu. Kui olukord on kehv, läheb vidin punaseks.


Help.ee (Andero K, Taavi Larionov, Kaupo Kalda, Veiko J��ger) Less than 10 active installs Tested with 3.0.5 Updated 6 years ago