wp-cyr-cho | Конвертира кирилски символи в латиниски

Конвертира кирилски в латиниски символи (по правилата за транслитерация)


Kaloyan K. Tsvetkov 2,000+ active installations Tested with 4.3.13 Updated 2 years ago