This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Olddodiadau

Description

Mae’r ategyn hwn yn datrys y broblem o olddodiadau Saesneg yn ymddangos o fewn dyddiadau Cymraeg. Er enghraifft, bydd “Dydd Sadwrn, Ionawr 31st, 2009” yn cael ei gywiro i “Dydd Sadwrn, Ionawr 31ain, 2009”. Dyna’r cwbwl!

This plugin addresses a minor annoyance of English ordinal suffixes appearing in Welsh dates. For example, “Dydd Sadwrn, Ionawr 31st, 2009” will be corrected thus: “Dydd Sadwrn, Ionawr 31ain, 2009”. That is all – no bells and whistles here!

Installation

Os nad ydi eich WordPress chi yn siarad Cymraeg eto, yna ni chaiff yr ategyn hwn unrhyw effaith. Am fanylion ynglyn a sut i ddysgu Cymraeg i’ch Worpress ewch i (“https://codex.wordpress.org/Installing_WordPress_in_Your_Language”). Ewch i (“http://www.meddal.com”) am y ffeiliau diweddaraf.

I osod yr ategyn:

  1. Gosodwch olddodiadau.php yn y blygell /wp-content/plugins/
  2. Ewch i’r ddewislen ‘Ategynnau’ ym Mwrdd Rheoli WordPress i’w alluogi

Unless your WordPress installation speaks Welsh, this plugin will have no effect. For information on how to teach your WordPress to speak Welsh go to (“https://codex.wordpress.org/Installing_WordPress_in_Your_Language”). Check out (“http://www.meddal.com”) for the latest releases and other Welsh speaking software.

To install the plugin:

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in the WordPress dashboard

Contributors & Developers

“Olddodiadau” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Translate “Olddodiadau” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.