This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Newsletter SMS – SMSAPI

Description

Wtyczka umożliwia dodanie newslettera, który pozwala na gromadzenie numerów telefonów subskrybentów oraz wysyłkę wiadomości SMS do posiadanej bazy. Baza synchronizowana jest z kontem SMSAPI dlatego wysyłki można prowadzić równolegle w pluginie oraz w panelu klienta SMSAPI. Więcej informacji na stronie https://www.smsapi.pl.

EN

Plugin which allows you to create Newsletter which will collect clients phone numbers and allow you to send SMS messages to them. Database is synchronized with SMSAPI account so messages can be sent from SMSAPI panel as well. More information on page https://www.smsapi.com.

Screenshots

 • After installing the plugin and moving to its settings, you'll see this overview.

 • After filling authorization data and saving you'll see next required settings as group to store subscribers and sender name of SMS messages sending through plugin.

 • In 'Subscription' tab you could set additional fields for newsletter and subscription verification by sending SMS message with random code.

 • In 'Notification' tab you could set own subscription notification sending after submitting by new subscribers.

 • On left bar in 'Send SMS' subtab of 'Newsletter SMS - SMSAPI' you could sending SMS message to all subscribers or to phone numbers that you type on your own.

Installation

Z panelu WordPress

 1. Zarejestruj konto na SMSAPI.pl.
 2. Przejdź do zakładki ‘Wtyczki > Dodaj nową’.
 3. Odnajdź ‘Newsletter SMS – SMSAPI’.
 4. Aktywuj ‘Newsletter SMS – SMSAPI’ w zakładce z wtyczkami.
 5. Skonfiguruj wtyczkę w ‘Newsletter SMS – SMSAPI > Ustawienia’.
 6. Wybierz platformę (SMSAPI.com lub SMSAPI.pl) i wprowadź dane autoryzacyjne dla konta w SMSAPI, Twój login oraz hasło do API zakodowane w MD5. Hasło można wygenerować w panelu klienta SMSAPI ( ‘Ustawienia API > Hasło do API > Pokaż hasło do API w MD5’ ).
 7. Wybierz grupę do której będą zapisywane dane zbierane przez wtyczkę lub dodaj nową grupę.
 8. Dostosuj widget Newsletter SMS – SMSAPI w ‘Wygląd > Widgety > Zarządzaj na ekranie „Personalizacja”’.

Ze strony WordPress.org

 1. Zarejestruj konto na SMSAPI.pl.
 2. Pobierz i rozpakuj ostatnią wersję pliku zip Newsletter SMS – SMSAPI
 3. Prześlij katalog pluginu ‘Newsletter SMS – SMSAPI’ do katalogu ‘/wp-content/plugins/’ na Twoim serwerze używając ulubionej metody (ftp, sftp, scp, etc…)
 4. Aktywuj ‘Newsletter SMS – SMSAPI’ w zakładce z wtyczkami.
 5. Skonfiguruj wtyczkę w ‘Newsletter SMS – SMSAPI > Ustawienia’.
 6. Wybierz platformę (SMSAPI.com lub SMSAPI.pl) i wprowadź dane autoryzacyjne dla konta w SMSAPI, Twój login oraz hasło do API zakodowane w MD5. Hasło można wygenerować w panelu klienta SMSAPI ( ‘Ustawienia API > Hasło do API > Pokaż hasło do API w MD5’ ).
 7. Wybierz grupę do której będą zapisywane dane zbierane przez wtyczkę lub dodaj nową grupę.
 8. Dostosuj widget Newsletter SMS – SMSAPI w ‘Wygląd > Widgety > Zarządzaj na ekranie „Personalizacja”’.

EN

From your WordPress dashboard

 1. Register account on SMSAPI.com.
 2. Visit ‘Plugins > Add New’.
 3. Search for ‘Newsletter SMS – SMSAPI’.
 4. Activate ‘Newsletter SMS – SMSAPI’ from your Plugins page. (You’ll see it in left bar in admin panel).
 5. Configure plugin in ‘Newsletter SMS – SMSAPI > Settings’.
 6. Choose platform (SMSAPI.pl or SMSAPI.com) and type your authorization data to SMSAPI account, login and API password encrypted into MD5 hash. You could generate hashed password in SMSAPI panel ( ‘API settings > API password > Show API password in MD5’ ).
 7. Choose group to collect data catched by newsletter or add new group.
 8. Adjust Newsletter SMS – SMSAPI widget in ‘Apperance > Widgets > Manage in Customizer’.

From WordPress.org

 1. Register account on SMSAPI.com.
 2. Download and unzip last realase Newsletter SMS – SMSAPI zip file.
 3. Upload the ‘Newsletter SMS’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
 4. Activate Newsletter SMS from your Plugins page. (You’ll see Newsletter SMS in left bar in admin panel.)
 5. Configure plugin in ‘Newsletter SMS > Settings’.
 6. Choose platform (SMSAPI.pl or SMSAPI.com) and type your authorization data to SMSAPI account, login and API password encrypted into MD5 hash.
  You could generate hashed password in SMSAPI panel ( ‘API settings > API password > Show API password in MD5’ ).
 7. Choose group to collect data catched by newsletter or add new group.
 8. Adjust Newsletter SMS – SMSAPI widget in ‘Apperance > Widgets > Manage in Customizer’.

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“Newsletter SMS – SMSAPI” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Changelog

1.7.0

 • Added support for PHP 7.3

1.6.0

 • Added optional required fields used in widget
 • Fixed custom responses

1.5.5

 • Fix sms shipping for all recipients

1.5.3

 • Update link in description

1.5.2

 • Update description

1.5.1

 • Update installation instruction

1.5

 • Update translations
 • Add screenshots

1.4

 • Support for PHP 5.3

1.3

 • Added warning information after basic configuration submit about default contacts group selection

1.2

 • Added missing translations
 • Make activation code case-insensitive
 • Fix submit subscription form after provide invalid activation code

1.1

 • Added domain selection for international users
 • Fixed errors when user provide invalid authorization data

1.0

 • In development