LitNow Payment Method for WooCommerce

Description

LIT – Mua ngay, trả chậm
Trả dần 4 lần miễn lãi suất
LIT cung cấp giải pháp tiêu dùng tiện lợi và tiết kiệm đáp ứng nhu cầu của bạn.

LIT Now payment option allow your buyers to buy your product in several instalment

Arbitrary section 1

Installation

  1. Cài đặt woocommerce plugin trước khi cài đặt plugin này.
  2. Tải lên litnow-gateway-for-woocommerce vào thư mục/ wp-content / plugins /
  3. Kích hoạt plugin thông qua danh sách các ‘Plugins’ trong WordPress
  4. Nhập mã keys trong phần cài đặt plugin tại Woocommerce – Cài đặt – Thanh toán
    Bạn cũng có thể tìm kiếm LIT Now trong trang cài đặt Plugins và cài đặt nó trực tiếp từ wp-admin của bạn

FAQ

A question that someone might have

An answer to that question.

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“LitNow Payment Method for WooCommerce” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors