FleetGO Bijtelling Calculator

Description

De bijtelling calculator van FleetGO stelt u in staat om op basis van het kenteken de netto bijtelling te berekenen.
Dankzij een koppeling van de database van het RDW, haalt de plugin data van het kenteken op en vult dit automatisch in.
Vervolgens kunt u door uw inkomen in te voeren, de netto bijtelling berekenen. Inkomensgegevens zijn nodig om rekening te houden met het verschil in heffings- en arbeidskorting, alleen zo kan de werkelijke netto bijtelling worden berekend.
Geen zorgen, uw gegevens worden niet opgeslagen of verstuurd, het wordt enkel gebruikt voor de berekening. Met een sluitende rittenregistratie kan het betalen van bijtelling voorkomen worden.

Gebruik & koppeling met derden

De plugin verstuurd het ingevoerde kenteken door via een API koppeling van de RDW (https://opendata.rdw.nl/). Deze koppeling stuurt vervolgens de voertuiggegevens terug van het kenteken zodat de berekening plaats kan vinden.

Bijsluiter Open Data

De RDW heeft deze website opengesteld voor het beschikbaar stellen van open data; dit zijn niet gevoelige gegevens. De open data is voor iedereen beschikbaar. Wel zijn er een aantal belangrijke punten om te weten.
De RDW geeft geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en voortgang van zowel de datasets als het platform. Ook heeft de RDW het recht om zonder zich te verantwoorden eerder te stoppen en de dataset te verwijderen;
Het realiseren van dienstverlening op basis van de aangeboden datasets en het risico op bedrijfsschade als gevolg van calamiteiten of het stopzetten van de dienstverlening zijn voor rekening en risico van de gebruiker;
Voor de afname van open data via dit kanaal brengt de RDW geen kosten in rekening;
Performance vindt plaats op basis van fair use;
Op de dataset is de de licentie Creative Commons Zero (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) van toepassing. Als onderdeel van Creative Commons Zero is het bij hergebruik niet toegestaan te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van de RDW, en is het niet toegestaan het logo of de huisstijl van de RDW te gebruiken in de ontwikkelde toepassingen;
Mededelingen rondom de verstrekking van de dataset plaatst de RDW in het RDW Open Data forum (https://groups.google.com/forum/#%21forum/voertuigen-open-data).
Disclaimer
De RDW (Dienst Wegverkeer) zet zich in om ervoor te zorgen dat de dataset een volledig beeld geeft en de belangrijke metadata (gegevens). De RDW is niet verantwoordelijk voor de informatie die door middel van deze website gevonden wordt. De RDW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor de schade ontstaan uit aangeboden diensten, en of gebruik van aangeboden of naar verwezen metadata. De RDW is ook niet aansprakelijk voor onrechtmatige of vrije toegang tot gegevens die u via de dataset aanbiedt. De RDW garandeert niet dat de website foutloos of zonder onderbrekingen functioneert.

Bijsluiter Open Data: https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/open-data/bijsluiter-open-data
Algemene informatie over open data: https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/open-data/algemene-informatie

Screenshots

  • Voorbeeldweergave van de calculator op een website
  • Voorbeeldweergave van de instellingen van de calculator in de backend

FAQ

Hoe plaats ik de caulculator op mijn website?

Gebruik de shortcode [fleetgo_calculator] om de calculator op je website te plaatsen.

Hoe wijzig ik het bijtellingsjaar?

Gebruik de datumpicker van “Datum eerste toelating*”, hiermee wordt het bijtellingsjaar bepaald.

Worden ingevoerde gegevens opgeslagen?

Nee, alle ingevoerde gegevens worden enkel ter plekke gebruikt voor het berekenen van de netto bijtelling.

Hoe wordt het kenteken gebruikt?

Het kenteken wordt gebruikt om data op te halen via de API van het RDW. Op dit moment verloopt de koppeling via een fair-use policy.

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“FleetGO Bijtelling Calculator” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Changelog

1.0

  • Eerste creatie van de plugin