Bileta nga autobus.al

Description

Plugin per implementimin e motorrit te kerkimit te biletave te autobusit nga autobus.al

Description AL

Ky eshte nje plugin i dedikuar per sherbimin e implementimit te motorrit te kerkimit per bileta nderkombetare autobusi nga Sistemi i Biletimit Elektronik www.autobus.al. Ju duhet te jeni pjese e sistemit autobus.al dhe te keni te aktivizuar opsionin e implementimit qe me pas te vini ne funksion kete plugin. Me ane te ketij plugini ju do te mund ti jepni mundesi vizitoreve te faqes tuaj te rezervojne dhe blejne bileta nderkombetare autobusi, bazuar ne sistemin autobus.al, dhe te fitoni komisione per cdo shitje qe do te behet nga website juaj.
Nese jeni pjese e Sistemit autobus.al, ju duhet te kontaktoni stafin e kompanise e qellim aktivizimin e opsionit te implementimit.
Nese nuk jeni pjese e Sistemit autobus.al, si fillim duhet te regjistroheni si agjent ( nese jeni pjese e nje Agjencie Turistike, Operatori Turistik, Agjencie Udhetimi) ose si Operator ( transportues ) nese jeni kompani e cila kryen linja te ndryshme per transportin nderkombetar te udhetareve.

Installation AL

Per te instaluar kete plugin, ndiqni hapat e meposhtme:

 1. Shkarkoni pluginin ne PC tuaj.
 2. Beni Unzip arkiven e shkarkuar dhe me pas ngarkoje ate (nepermjet FTP apo FileManager) ne folderin /wp-content/plugins/; ose instalojeni pluginin direkt nga WordPress juaj, nga seksioni i Shtojcave (plugins).
 3. Aktivizoni pluginin
 4. Do tju shfaqet ne menu nje buton i ri me nenshkrimin “autobus.al”. Ai eshte butoni qe ju con ne faqen e rregullimeve/opsioneve te pluginit.
 5. Pas plotesimit te te dhenave ne faqen e rregullimeve/opsioneve te pluginit, ruajeni ate dhe me pas vendosni shortcode e dhene ne nje faqe (page) ku deshironi te shfaqet Motorri i Kerkimit te Biletave te Autobusit.

Description EN

This plugin is a dedicated one for autobus.al services. Using this plugin you can implement on your website an Online Bus Ticketing Search Engine where all your visitors can search, book and purchase bus tickets online for routes from Albania to Italy, Germany, Greece, Turkey, Bulgaria, North Macedonia and Kosovo, and vice-versa. You need to have an agent or transporter account at www.autobus.al to use this plugin.

Installation EN

To install this plugin, please, follow this steps:

 1. Download the plugin on your PC.
 2. Unzip and Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 4. Use the autobus.al screen to configure the plugin
 5. Insert the shortcode to the page where you want to show the search engine.

Arbitrary section

This plugin can be used only with autobus.al account. This is a dedicated plugin for Online Bus Ticket Search Engine provided by autobus.al

Translations included

This plugin can be used in following languages:
* English (Int)
* Shqip (Albanian)

… cooming in the near future
— ελληνική (Greek)
— Italiano (Italian)
— Deutsche (German)
— Türk (Turkish)

Screenshots

 • Implementimi front-end i pluginit
 • Back-end i pluginit

FAQ

Do I have to have an account at autobus.al to use this plugin?

This plugin is dedicated to autobus.al services and you need to have an agent / transporter account to www.autobus.al to use this plugin since this plugin is developed as a search engine for bus tickets provided by www.autobus.al

Is the use of this plugin free

Yes! You can use this plugin free if you have the needed details from autobus.al account.

Will this plugin work on PHP 5.6 or 7.0

We have not tested it with PHP 5.6 or 7.0 but it may work properly with those versions of PHP too. We have tested it in PHP 7.2+ and because of that we recommend the use of that version.

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“Bileta nga autobus.al” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Changelog

1.0.0

 • First release of the plugin.

1.0.1

 • Code verification and testing for WordPress 5.4.1.
 • Icons added
 • Minor updates on css, language, and links.