EKOSİSTEM

Pozitif büyüme.

Doğa, sağduyuda, insan tarafından değişmemiş özleri ifade eder; Uzay, hava, nehir, yaprak. Sanat, bir evde, bir kanalda, bir heykelde, bir resimde olduğu gibi, aynı şeylerle kendi iradesi karışımına uygulanır. Ama birlikte aldığı işlemler o kadar önemsiz, biraz yontma, pişirme, yamalama ve yıkama, insan zihnindeki dünyanınki kadar büyük bir izlenimle, sonucu değiştirmiyor.

Space shuttle Atlantis and its four-member STS-135 crew head toward Earth orbit and rendezvous with the International Space Station, 8 July 2011. Original from NASA . Digitally enhanced by rawpixel.
Discovery lifts off from Launch Pad 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida beginning its final flight, the STS-133 mission, to the International Space Station, Feb 24. Original from NASA. Digitally enhanced by rawpixel.
The space shuttle Atlantis taken from approximately 170 feet away by astronaut Shannon W. Lucid. Original from NASA . Digitally enhanced by rawpixel.

Kuşkusuz cevaplanamayan hiçbir sorumuz yok. Şimdiye kadar yaratılışın mükemmelliğine güvenmeliyiz, çünkü zihinlerimizde şeylerin düzeni ne kadar merak uyandırmış olursa olsun, şeylerin düzeninin tatmin edebileceğine inanmalıyız. Her erkeğin durumu hiyeroglif olarak ortaya koyacağı sorulara bir çözümdür.