Darlun o flodau gwyn a phryfed.

Blodau

Gwenyn yw rhai o beillwyr mwyaf medrus natur. Maen nhw’n casglu paill mewn sachau bach ger eu coesau, gan ollwng rhai wrth deithio sy’n helpu i ffrwythloni blodau.

Darlun o flodau melyn a phryfed.

Pryfed

Nid gwenyn yw’r unig beillwyr. Mae pryfed fel gloÿnnod byw, gwyfynod, pryfed gwenyn, mosgitos, a hyd yn oed morgrug yn ffrwythloni blodau wrth iddyn nhw symud o amgylch eich gardd.