Paul Signac var en fransk målare i neo-impressionistisk stil på 1800-talet som hjälpte till att utveckla pointillismen.

1886 målade han ett antal verk med fokus på hamnen i Les Andelys, en by vid floden Seine.

Impressionistisk målning av kustlandskap av Paul Signac.