Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Co je to Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum je prostě fiktivní text tiskařského a sazečského průmyslu. Lorem Ipsum se používá jako standardní fiktivní text v tomto odvětví již z dob 1500 našeho letopočtu.

Where can I get some?

Navzdory všeobecnému přesvědčení není Lorem Ipsum jen náhodný text. Má kořeny v klasické latinské literatuře staré 2000 let.