اسم من جان است و شما راهتان را به وب‌سایت من پیدا کردید! من یک خواننده مشتاق و عکاس سفر هستم.