Lotus çiçeği tomurcuk görüntüsü.

Yalnız bir gram kaçınma mükemmel kılar.

— Margarit Avagyan


Lotus çiçek görüntüsü.

Merak kör bir ata göz kırpmak kadar iyidir.

— Rūta Eglītis


Lotus çiçeği görüntüsü.

Çarşamba günkü çocuğun dokuz hayatı olduğu kesin.

— Nevra Badem