EKOSISTEM

Positive growth.

Nature, in the common sense, refers to essences unchanged by man; space, the air, the river, the leaf. Art is applied to the mixture of his will with the same things, as in a house, a canal, a statue, a picture.

But his operations taken together are so insignificant, a little chipping, baking, patching, and washing, that in an impression so grand as that of the world on the human mind, they do not vary the result.

Dielli duke perënduar përmes një pylli të dendur.
Turbina ere ngritur në një pllajë të bleruar, nën qiell të kaltër.
Dielli që shkëlqen mbi një kreshtë që ulet drejt bregut. Tutje, një makinë shkon rrugës.

Padyshim që s’kemi pyetje për të bërë që janë pa përgjigje. Duhet të besojmë përsosmërinë e krijimit deri këtu, për të besuar që çfarëdo kureshtjeje që rendi i gjërave ka zgjuar në mendjet tona, rendi i gjërave mund ta kënaqë. Gjendja e çdo njeriu është një zgjidhje e shkruar me hieroglife për pikëpyetjet që ai do të shtronte.