ECOSYSTEEM

Positieve groei.

Natuur, in de gebruikelijke zin, verwijst naar essenties die onveranderd zijn door de mens; ruimte, de lucht, de rivier, het blad. Kunst. wordt toegepast op de mengeling van zijn wil met dezelfde dingen, zoals in een huis, een kanaal, een standbeeld, een schilderij

Maar zijn activiteiten bij elkaar genomen zijn zo onbeduidend, een beetje hakken, bakken, repareren en wassen, dat ze in een indruk zo groots als die van de wereld op de menselijke geest, het resultaat niet veranderen.

De zon gaat onder door een dicht bos.
Windturbines op een grasvlakte, tegen een blauwe lucht.
De zon schijnt over een bergkam die afloopt naar de kust. In de verte rijdt een auto over een weg.

Ongetwijfeld hebben we geen vragen te stellen die onbeantwoordbaar zijn. We moeten zo ver vertrouwen op de volmaaktheid van de schepping, dat we geloven dat welke nieuwsgierigheid de orde der dingen ook in onze geest heeft gewekt, de orde der dingen kan bevredigen. De toestand van ieder mens is een oplossing in hiërogliefen voor die vragen die hij zou willen stellen.