ECOSYSTEM

Positive growth.

Nature, in the common sense, refers to essences unchanged by man; space, the air, the river, the leaf. Art is applied to the mixture of his will with the same things, as in a house, a canal, a statue, a picture.

But his operations taken together are so insignificant, a little chipping, baking, patching, and washing, that in an impression so grand as that of the world on the human mind, they do not vary the result.

The sun setting through a dense forest.
Tyrbinau gwynt yn sefyll ar wastadedd glaswelltog, gyda chefndir o awyr las.
Yr haul yn tywynnu dros grib sy'n arwain i lawr i'r lan. Yn y pellter, mae car yn gyrru ar hyd ffordd.

Heb os, nid oes gennym unrhyw gwestiynau i’w gofyn nad oes modd eu hateb. Rhaid inni ymddiried ym mherffeithrwydd y greadigaeth hyd yn hyn, er mwyn credu, pa bynnag chwilfrydedd y mae trefn pethau wedi ei ddeffro yn ein meddyliau, gall trefn pethau fodloni. Mae cyflwr pob dyn yn ddatrysiad mewn hieroglyffau i’r ymholiadau hynny y byddai ef yn eu gofyn.