Som handlar om den kände Don Quixote från La Mancha och dennes egenskaper.

Som handlar om det första utfallet den snillrike Don Quixote gjorde från sitt hem.

Där det berättas om det lustiga sätt, på vilket Don Quixote dubbade sig själv till riddare.