Który traktuje o charakterze i dążeniach słynnego Don Kichota z Manchy.

Który traktuje o pierwszym wypadzie genialnego Don Kichota ze swojego domu.

Z tym związany jest zabawny sposób, w jaki Don Kichot nazwał siebie rycerzem.