با تیم ما ملاقات کنید

Profile

ایزابلا براون

صنعتگر ماهری که اجناس فلزی مانند ابزار، سلاح و وسایل خانه را می‌ساخت و تعمیر می‌کرد.

سرپرست پروژه

Profile

هنری وایت

صنعتگر ماهری که اجناس فلزی مانند ابزار، سلاح و وسایل خانه را می‌ساخت و تعمیر می‌کرد.

روابط عمومی