Varför använder vi det?

Det är ett sedan länge etablerat faktum att en läsare kommer att distraheras av
det läsbara innehållet på en sida när man tittar på dess layout.