بشقاب سوشی

4.5 (527 نظر)

هنر غذاهای ژاپنی را با بشقاب سوشی نفیس ما، ترکیبی هماهنگ از رول‌های تازه و دست‌ساز و ساشیمی که ذائقه شما را به توکیو منتقل می‌کند، تجربه کنید.