EKOSISTEM

Positive growth.


Nature

Natyra, sipas kuptimit të rëndomtë, i referohet gjërave thelbësore të pandryshuara nga njeriu; hapësira, ajri, lumi, gjethja. Arti zbatohet te përzierja prej tij e të njëjtave gjëra, si te një shtëpi, një kanal, një shtatore, një pikturë. Por veprimet e tij, të marra bashkë, janë kaq pa rëndësi, një skalitje e vogël, pjekje, arnim dhe larje, sa që në një përshtypje kaq të madhe sa ajo e botës në mendjen njerëzore, nuk e ndryshojnë përfundimin.

Dielli që shkëlqen mbi një kreshtë që ulet drejt bregut. Tutje, një makinë shkon rrugës.
NATURE

Let’s protect it!


Nature, in the common sense, refers to essences unchanged by man; space, the air, the river, the leaf. 


Undoubtedly we have no questions to ask which are unanswerable. We must trust the perfection of the creation so far, as to believe that whatever curiosity the order of things has awakened in our minds, the order of things can satisfy. Every man’s condition is a solution in hieroglyphic to those inquiries he would put.