EKOSYSTÉM

Positive growth.


Nature

Příroda v běžném smyslu označuje esence nezměněné člověkem; prostor, vzduch, řeka, list. Umění je aplikováno na směs jeho vůle se stejnými věcmi, jako je dům, kanál, socha, obraz. Ale jeho operace dohromady jsou tak bezvýznamné, trochu seká, pečou, látají a umývají, že v dojmu tak velkolepém jako ten svět na lidskou mysl nemění výsledek.

Slunce svítí nad hřebenem vedoucím dolů na pobřeží. V dálce jede po silnici auto.
NATURE

Let’s protect it!


Nature, in the common sense, refers to essences unchanged by man; space, the air, the river, the leaf. 


Undoubtedly we have no questions to ask which are unanswerable. We must trust the perfection of the creation so far, as to believe that whatever curiosity the order of things has awakened in our minds, the order of things can satisfy. Every man’s condition is a solution in hieroglyphic to those inquiries he would put.