پارچه‌های سازگار با محیط‌زیست

پنبه ارگانیک یکی از طبیعی‌ترین پارچه‌های موجود است. بدون مواد شیمیایی مصنوعی رشد و پردازش شد.