طرح‌های تعرفه

بهترین طرحی را انتخاب کنید که طبق نیاز شما باشد!

پایه

$29/ماهیانه

مناسب فریلنسرها و کارآفرین‌های شخصی.


ویژگی ساده 1

ویژگی ساده 2

ویژگی ساده 3

ویژگی ساده 4

ویژگی ساده 5

استاندارد

$59/ماهیانه

ایده‌آل برای رشد کسب و کارهای کوچک.


ویژگی استاندارد 1

ویژگی استاندارد 2

ویژگی استاندارد 3

ویژگی استاندارد 4

ویژگی استاندارد 5

پریمیوم

$199/ماهیانه

بهترین انتخاب برای آژانس‌های طراحی وب‌سایت.


ویژگی پرمیوم 1

ویژگی پرمیوم 2

ویژگی پرمیوم 3

ویژگی پرمیوم 4

ویژگی پرمیوم 5