Trying to Build Something Great.

ECOSYSTEM

Twf cadarnhaol.

Mae natur, yn yr ystyr gyffredin, yn cyfeirio at hanfodion heb eu newid gan ddyn; y gofod, yr awyr, yr afon, y ddeilen. Mae celf yn cael ei gymhwyso i'r gymysgedd o'i ewyllys gyda'r un pethau, ag mewn tΕ·, camlas, cerflun, llun. Ond mae ei weithrediadau gyda'i gilydd mor ddibwys, ychydig yn naddu, pobi, clytio, a golchi, fel nad ydyn nhw'n amrywio'r canlyniad mewn argraff mor fawreddog ag un y byd ar y meddwl dynol.

The sun setting through a dense forest.
Tyrbinau gwynt yn sefyll ar wastadedd glaswelltog, gyda chefndir o awyr las.
Yr haul yn tywynnu dros grib sy'n arwain i lawr i'r lan. Yn y pellter, mae car yn gyrru ar hyd ffordd.

Heb os, nid oes gennym unrhyw gwestiynau i’w gofyn nad oes modd eu hateb. Rhaid inni ymddiried ym mherffeithrwydd y greadigaeth hyd yn hyn, er mwyn credu, pa bynnag chwilfrydedd y mae trefn pethau wedi ei ddeffro yn ein meddyliau, gall trefn pethau fodloni. Mae cyflwr pob dyn yn ddatrysiad mewn hieroglyffau i’r ymholiadau hynny y byddai ef yn eu gofyn.