Einstein


Op de ruimte

Model voor denken

Tijd en ruimte zijn geen voorwaarden voor het bestaan, tijd en ruimte is een model voor het denken