Detra të largët:
1500 — 1960

Një ekspozitë mbi paraqitje të ndryshme të oqeanit përgjatë kohës, mes shekullit të XVI dhe XX. Gjendet në Open Room tonën, në Katin e 2-të.